Сдружение "Наш свят" е неправителствена организация с над 192 реализирани локални и международни проекта, създадена през 1999г. в гр. Варна и представителство в гр. София, работеща в областта на образователната, културната и социалната сфера. Основната дейност на организацията е свързана с работа по програми за повишаване на социално-образователните компетенции на деца и младежи; неформално обучение на хора в неравностойно социално положение, деца и юноши от етническите малцинства чрез изкуство и театрални подходи; продуциране на творчески интердисциплинарни постановки и промотиране на международно сътрудничество и копродукции.

Главна цел на Сдружение "Наш свят" е създаване на възможности за достоен и пълноценен начин на живот на младите хора и подпомагане на личностната и социална интеграция на младежи, особено когато те са в риск.

Образование & Култура