Културни проекти 

 

2021 - "Социализация и популяризация на раннохристиянски манастир V-VI век – Джанавара“, финансиран от Фонд "Култура“, Община Варна

2020 - 2021  #Фейк театър представление за превенция на рисково поведение и ПАВ – финансиран от Министерството на културата

2020 - 2021 - Стратегия СТАРТ"-Стратегия за Театрален Аудиовизуален подход за Развитие на Творци-за привличане на младежки публики“, финансиран от Програма „Публики“ Национален Фонд Култура.

2019 - Еко пърформанс – Национален Фонд Култура

2019 - "Артист в махалата" – Фондация Пловдив 2019

2018 - 2018 - „Мишлето Бум‐бум в царството на гласните букви“  образователен театрален пърформанс за деца от 3-8 години.

2017 - „Мр. Клинкер“ – Образователен интерактивен спектакъл за пътя на боклука - Музей Девня Цимент.

2016 - „Смъртни грехове“ – Феликс Митерер, финансиран проект от Австрийско посолство София.

2015 - Мултидисциплинарен спектакъл „Я “ (България, Япония). “Я“ е пърформанс, продуциран от Сдружение „Наш Свят“ с финансовата подкрепа на Японската фондация, Performing Arts Japan Programme for Europe (PAJ Europe) –

2013 - Интерактивен дигитален куклен спектакъл “Джуджи в Космоса“, Дирекция Култура, Община Варна

2013 „TV Start”, партньор Телевизия „Черно Море“, Дирекция „Младежки дейности“, Община Варна

2013 - 2014 "Stop being puzzled by diversity", ACES (Academy of Central European Schools), двустранно партньорство между две училища в България и Словакия.

2012-2013 - "Организиране на свободното време на деца от етнически малцинства чрез клубна дейност по интереси", финансиран от Министерство на образованието, младежта и науката. В секция 70 ученици  от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр.Игнаетиево, на възраст между 6 и 14-годишна възраст,  развиха своите творчески театрални таланти.

2011 -„Мару“ – Японски звук и видео арт с Йошо Мачида – Японска фондация

2012 - "Ателие по Сериграфия SeriBalkans". Серията курсове SÉRIBALKANS, които се провеждат последователно в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Косово и Македония с френските художнички Елза Лакот и Данка Хожкусова запознаха 10 деца на възраст между 6-16 години с техниката сериграфия.

 2009 - Партньор в проект „Имало едно време“ , програма за младежки обмен, Истанбул, Турция. Едноседмичен уъркшоп за талантливи младежи, основан на фолклора, традиционни игри и обичаи в България, Швеция, Унгария и Турция.

2009 - Лятно обучение DJ – Start – финансирано от Община Варна, Дирекция Превенция, в партньрство с Алфа радио

2008 - Фолклорните игри – извор на здраве и български дух. - Финансиран от Национален Фонд Култура